6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva
      Nar. novine, 104/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost humanitarnog razminiranja
      Nar. novine, 100/13.

    Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 104/13.

    Izjava o pristupanju APO d.o.o., Zagreb, Kolektivnom ugovoru za HEP grupu
      Nar. novine, 104/13.

    Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
      Nar. novine, 106/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/15, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 19. srpnja 2013. za KONTROLA PLUS j.d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 107/13.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/16, urbroj: 524-03-01-02/3-13-6 od 13. kolovoza 2013. za BRODOSPLIT-ATEST d.o.o. iz Splita
      Nar. novine, 107/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Čađavica za dijelove katastarskih općina Čađavica i Starin
      Nar. novine, 105/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastukture" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 101/13.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
      Nar. novine, 106/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine
      Nar. novine, 106/13.

    Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva)
      Nar. novine, 106/13.

    Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
      Nar. novine, 106/13.

    Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o modelu certifikata za životinje akvakulture i njihove proizvode
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja
      Nar. novine, 107/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 107/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 107/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja
      Nar. novine, 107/13.

    Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
      Nar. novine, 108/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimorium u purana
      Nar. novine, 107/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
      Nar. novine, 101/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
      Nar. novine, 101/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
      Nar. novine, 102/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Plin VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici
      Nar. novine, 102/13.

    Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
      Nar. novine, 103/13.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 104/13.

    Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama
      Nar. novine, 106/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 107/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013.
      Nar. novine, 101/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za uređenje voda
      Nar. novine, 108/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 108/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 104/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
      Nar. novine, 105/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o udjelima UCITS fonda
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i dugih izvještaja UCITS fonda
      Nar. novine, 100/13.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 105/13.

    Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
      Nar. novine, 105/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
      Nar. novine, 100/13.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 101/13.

    Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 101/13.

    Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 104/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute broj FDM 1 - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim i dopunskim lokalnim izborima koji će se održati 22. rujna 2013.
      Nar. novine, 105/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
      Nar. novine, 104/13.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2013.
      Nar. novine, 105/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2013.
      Nar. novine, 105/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 101/13.

    Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičnih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o visini troškova provođenja obdukcije
      Nar. novine, 108/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva
      Nar. novine, 108/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
      Nar. novine, 101/13.

    Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina
      Nar. novine, 104/13.

    Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku
      Nar. novine, 104/13.

    Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
      Nar. novine, 104/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
      Nar. novine, 104/13.

    Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
      Nar. novine, 106/13.

    Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta
      Nar. novine, 108/13.

    Odluka o sufinanciranu međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine
      Nar. novine, 108/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini
      Nar. novine, 108/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini
      Nar. novine, 108/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 105/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa
      Nar. novine, 105/13.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveta Nedelja
      Nar. novine, 107/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
      Nar. novine, 103/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 101/13.

    Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikro kreditiranje - prvi korak u poduzetništvo"
      Nar. novine, 103/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/004, urbroj: 580-09-2/80-2012-004 od 9. svibnja 2013.
      Nar. novine, 103/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/019, urbroj: 580-09-01/89-2013-007 od 28. lipnja 2013.
      Nar. novine, 104/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/007, urbroj: 580-09-1/17-2013-20 od 27. lipnja 2013.
      Nar. novine, 105/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-04/001, urbroj: 580-09-01/89-2013-008 od 27. lipnja 2013.
      Nar. novine, 106/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/018, urbroj: 580-09-01/89-2013-002 od 27. lipnja 2013.
      Nar. novine, 108/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 105/13.

    Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj DLS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj DLS III - postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj DLS IV - o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 105/13.

    Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika općine Kneževi vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 105/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak klasa: 022-03/13-07/211 urbroj: 50301-09/06-13-2 od 1. kolovoza 2013.
      Nar. novine, 101/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 102/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
      Nar. novine, 102/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 102/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 102/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 100/13.

    Strateški pregled obrane
      Nar. novine, 101/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
      Nar. novine, 103/13.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba
      Nar. novine, 103/13.

    Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura
      Nar. novine, 108/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Salzburgu
      Nar. novine, 100/13.

    Zaključak klasa: 022-03/13-07/206 urbroj: 50301-21/21-13-2 od 1. kolovoza 2013.
      Nar. novine, 101/13.