6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza
      Nar. novine, 95/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 95/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 97/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu
      Nar. novine, 95/14.

    Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 100/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4405/2013 i U-I-3222/2014 i dr. od 18. srpnja 2014.
      Nar. novine, 101/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik, Sadilovac i Rakovica
      Nar. novine, 102/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije
      Nar. novine, 99/14.

    Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva
      Nar. novine, 99/14.

    Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva
      Nar. novine, 99/14.

    Odluka o visini naknade za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
      Nar. novine, 105/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
      Nar. novine, 102/14.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnih organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
      Nar. novine, 103/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preraspodjeli ostatka izlovne kvote za plivarice tunolovke za 2014. godinu
      Nar. novine, 97/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
      Nar. novine, 99/14.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 101/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
      Nar. novine, 99/14.

    Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
      Nar. novine, 102/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
      Nar. novine, 105/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 97/14.

    Odluka o donošenju Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine
      Nar. novine, 98/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu
      Nar. novine, 102/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
      Nar. novine, 95/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
      Nar. novine, 97/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
      Nar. novine, 97/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
      Nar. novine, 97/14.

    Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 105/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 97/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama
      Nar. novine, 97/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 97/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
      Nar. novine, 103/14.

    Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
      Nar. novine, 103/14.

    Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu
      Nar. novine, 105/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite
      Nar. novine, 99/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 98/14.

    Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 98/14.

    Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 98/14.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 98/14.

    Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
      Nar. novine, 98/14.

    Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 99/14.

    Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 103/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava
      Nar. novine, 98/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 103/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača
      Nar. novine, 105/14.

    Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača
      Nar. novine, 105/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2014
      Nar. novine, 101/14.

    Indeks potrošačkih cijena
      Nar. novine, 103/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
      Nar. novine, 102/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.
      Nar. novine, 101/14.

    Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 103/14.

    Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
      Nar. novine, 104/14.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine
      Nar. novine, 105/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-897/2014 od 18. srpnja 2014.
      Nar. novine, 99/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
      Nar. novine, 95/14.

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za I. - IX. mjesec 2013. godine
      Nar. novine, 96/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za X. - XII. mjesec 2013. godine
      Nar. novine, 96/14.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu
      Nar. novine, 96/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"
      Nar. novine, 99/14.

    Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta
      Nar. novine, 103/14.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi
      Nar. novine, 95/14.

    Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
      Nar. novine, 95/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 99/14.

    Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka
      Nar. novine, 99/14.

    Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Preseka u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka koji će se održati 14. rujna 2014.
      Nar. novine, 99/14.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-4113/2008 i dr. od 12. kolovoza 2014.
      Nar. novine, 102/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5735/2014, U-I-3288/2014 i U-II-3289/2014 od 12. kolovoza 2014.
      Nar. novine, 103/14.

    Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
      Nar. novine, 105/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
      Nar. novine, 99/14.

    Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 102/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji, sa sjedištem u Abuji
      Nar. novine, 97/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka
      Nar. novine, 99/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 od 18. srpnja 2014.
      Nar. novine, 100/14

    Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012)
      Nar. novine, 103/14.