6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/010, urbroj: 580-09/64-2015-093 od 22. prosinca 2015.
      Nar. novine, 13/16.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 15/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 12/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva PROM d.o.o. iz Metkovića, Industrijska 1, OIB: 26231825497, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 12/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva A.D.V. GRUPE d.o.o. iz Kaštel Štafilića, Cesta dr. Franje Tuđmana 861, OIB: 98946028063, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 12/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Zagreba, Ksaverska cesta 105a, OIB: 72357073723, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine 13/16:

    Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
      Nar. novine, 16/16.

    Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
      Nar. novine, 16/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, za obavljenje oslova zaštite na radu
      Nar. novine, 18/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
      Nar. novine, 17/16.

    Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
      Nar. novine, 17/16.

    Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 15/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća
      Nar. novine, 15/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
      Nar. novine, 14/16.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 16/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
      Nar. novine, 12/16.

    Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
      Nar. novine, 12/16.

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini
      Nar. novine, 17/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
      Nar. novine, 14/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
      Nar. novine, 18/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
      Nar. novine, 14/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 12/16.

    Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti
      Nar. novine, 16/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
      Nar. novine, 17/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
      Nar. novine, 15/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 13/16.

    Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 16/16.

    Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 16/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu
      Nar. novine, 11/16.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 18/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
      Nar. novine, 12/16.

    Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 12/16.

    Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 13/16.

    Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 13/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske liječničke komore
      Nar. novine, 16/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2016.
      Nar. novine, 18/16.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2016.
      Nar. novine, 18/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 11/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 11/16.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 11/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole
      Nar. novine, 11/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 11/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke
      Nar. novine 13/16:

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
      Nar. novine, 16/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
      Nar. novine, 15/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
      Nar. novine, 16/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2014. godinu
      Nar. novine, 14/16.

    Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
      Nar. novine, 16/16.

    Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
      Nar. novine, 18/16.

    Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
      Nar. novine, 18/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 15/16.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te amjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji će se održati 20. žujka 2016.
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradiški i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd
      Nar. novine, 15/16.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd koji će se održati 20. ožujka 2016.
      Nar. novine, 15/16.

    Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave
      Nar. novine, 18/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
      Nar. novine, 17/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli
      Nar. novine, 13/16.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Klek
      Nar. novine 13/16:

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 15/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
      Nar. novine, 14/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita
      Nar. novine, 17/16.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 18/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkoga testiranja
      Nar. novine, 11/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi
      Nar. novine, 12/16.