6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 90/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune
      Nar. novine, 93/20.

    Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 93/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
      Nar. novine, 91/20

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
      Nar. novine, 91/20

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
      Nar. novine, 94/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
      Nar. novine, 94/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
      Nar. novine, 94/20.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/20.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 90/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
      Nar. novine, 96/20.

    Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
      Nar. novine, 96/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 92/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti«
      Nar. novine, 94/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija
      Nar. novine, 92/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2020.
      Nar. novine, 91/20.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2020.
      Nar. novine, 93/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za priznavanje međunarodne akreditacije
      Nar. novine, 90/20

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti« Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/20

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje izvantjelesnom oksigenacijom akutno respiratorno ugroženih bolesnika« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
      Nar. novine, 90/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu traumatologiju« Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 90/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za biomaterijale u rehabilitaciji stomatognatog sustava« Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 91/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za citološku dijagnostiku limfnog čvora« Zavodu za kliničku citologiju i citogenetiku Kliničke bolnice »Merkur« Zagreb
      Nar. novine, 91/20

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika« Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 91/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bjesnoću« Nastavnom zavodu za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb
      Nar. novine, 93/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 93/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje raka dojke" Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 93/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za farmakoepidemiologiju" Centru za farmakoepidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
      Nar. novine, 93/20.

    Pravilnik o normativima i standardima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 90/20.

    Ispravak Popisa lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2020. godini
      Nar. novine, 93/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
      Nar. novine, 94/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
      Nar. novine, 95/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Grada Opatije
      Nar. novine,

    Odluka o porezima Općine Tribunj
      Nar. novine, 91/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak, klasa: 22-03/20-04/304, urbroj: 50301-5/20-20-3 od 27. kolovoza 2020.
      Nar. novine, 96/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
      Nar. novine, 97/20.

    Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo
      Nar. novine, 97/20.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 97/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju
      Nar. novine, 90/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju
      Nar. novine, 90/20

    Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«
      Nar. novine, 92/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja
      Nar. novine, 95/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«
      Nar. novine, 95/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Imotskog i općina Cista Provo, Lovreć, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci
      Nar. novine, 95/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 95/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 96/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
      Nar. novine, 96/20.

    Pravilo o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja
      Nar. novine, 96/20.