6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 126/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama
      Nar. novine, 125/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 127/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
      Nar. novine, 122/13.

    Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika
      Nar. novine, 122/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 128/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini
      Nar. novine, 122/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 126/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu
      Nar. novine, 125/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma
      Nar. novine, 122/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Šljivoševci
      Nar. novine, 125/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Čučerje
      Nar. novine, 129/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/13.

    Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
      Nar. novine, 127/13.

    Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/13.

    Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/13.

    Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
      Nar. novine, 129/13.

    Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
      Nar. novine, 130/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
      Nar. novine, 131/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju
      Nar. novine, 127/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
      Nar. novine, 127/13.

    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi
      Nar. novine, 127/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima
      Nar. novine, 122/13.

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 126/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 127/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 127/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 127/13.

    Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina
      Nar. novine, 127/13.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)
      Nar. novine, 128/13.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)
      Nar. novine, 128/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 122/13.

    Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
      Nar. novine, 122/13.

    Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o dodacima prehrani
      Nar. novine, 126/13.

    Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
      Nar. novine, 126/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva
      Nar. novine, 123/13.

    Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
      Nar. novine, 130/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije
      Nar. novine, 124/13.

    Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 128/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 131/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
      Nar. novine, 130/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu
      Nar. novine, 127/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)
      Nar. novine, 127/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 128/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta
      Nar. novine, 122/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila
      Nar. novine, 123/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)
      Nar. novine, 125/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
      Nar. novine, 127/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu
      Nar. novine, 128/13.

    Pravilnik o cestarini
      Nar. novine, 130/13.

    Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
      Nar. novine, 131/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
      Nar. novine, 126/13.

    Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
      Nar. novine, 126/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
      Nar. novine, 126/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o ekološkoj mreži
      Nar. novine, 124/13.

    Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
      Nar. novine, 127/13.

    Odluka o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
      Nar. novine, 127/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
      Nar. novine, 124/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
      Nar. novine, 128/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom
      Nar. novine, 127/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
      Nar. novine, 123/13.

    Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
      Nar. novine, 123/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore
      Nar. novine, 131/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope
      Nar. novine, 124/13.

    Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 125/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"
      Nar. novine, 123/13.

    Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
      Nar. novine, 126/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2013.
      Nar. novine, 127/13.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2013.
      Nar. novine, 128/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
      Nar. novine, 123/13.

    Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
      Nar. novine, 124/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 125/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 125/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 125/13.

    Odluka o izmjeni dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 125/13.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 128/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 128/13.

    Dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 128/13.

    Dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 128/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
      Nar. novine, 129/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje raka dojke" Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 129/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 129/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
      Nar. novine, 129/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju" Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
      Nar. novine, 129/13.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
      Nar. novine, 129/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 129/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 129/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/13.

    Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad
      Nar. novine, 130/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora" Odjelu za urogenitalne tumora Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 130/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda
      Nar. novine, 125/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
      Nar. novine, 123/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini
      Nar. novine, 123/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 126/13.

    Izvod i Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 126/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
      Nar. novine, 130/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Požege
      Nar. novine, 124/13.

    Odluka o porezima Općine Primošten
      Nar. novine, 124/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
      Nar. novine, 125/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 129/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora
      Nar. novine, 125/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 130/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 123/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza
      Nar. novine, 127/13.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016.
      Nar. novine, 130/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 127/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/244, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 3. listopada 2013.
      Nar. novine, 124/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
      Nar. novine, 126/13.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora
      Nar. novine, 130/13.

    Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
      Nar. novine, 131/13.

    Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-5292/2013 od 28. listopada 2013.
      Nar. novine, 131/13.

    Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih uz ubojstvo Stjepana Đurekovića
      Nar. novine, 131/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
      Nar. novine, 123/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
      Nar. novine, 124/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 125/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 122/13.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Nova Sela
      Nar. novine, 123/13.

    Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
      Nar. novine, 127/13.

    Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 127/13.

    Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
      Nar. novine, 128/13.

    Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 128/13.

    Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura
      Nar. novine, 128/13.

    Pravilnik o stambenom zbrinjavanju
      Nar. novine, 131/13.

    Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza
      Nar. novine, 131/13.

    Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 131/13.

    Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
      Nar. novine, 131/13.

    Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvu i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 131/13.

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja i smanjenja snaga
      Nar. novine, 131/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima
      Nar. novine, 127/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
      Nar. novine, 129/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga
      Nar. novine, 124/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 124/13.

    Pravilnik o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela
      Nar. novine, 124/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogodnostima zatvorenika
      Nar. novine, 126/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
      Nar. novine, 127/13.

    Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela
      Nar. novine, 129/13.