6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 15/21.

    Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (od 1. II. 2021. do 28. II. 2021.)
      Nar. novine, 20/21

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite
      Nar. novine, 19/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 16/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (od 14. I. 2021 do 31. XII. 2022.)
      Nar. novine, 16/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 17/21.

    Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
      Nar. novine, 17/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi
      Nar. novine, 19/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima
      Nar. novine, 9/21.

    Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije
      Nar. novine, 9/21.

    Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
      Nar. novine, 10/21.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Ludbreški hren« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 12/21.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini
      Nar. novine, 17/21.

    Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
      Nar. novine, 19/21.

    Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
      Nar. novine, 19/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2020. godine
      Nar. novine, 19/21.

    Izmjene Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2020. godine
      Nar. novine, 19/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
      Nar. novine, 12/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 14/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 18/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
      Nar. novine, 10/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011
      Nar. novine, 10/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova
      Nar. novine, 10/21.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova
      Nar. novine, 10/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu
      Nar. novine, 16/21.

    Zakon o željeznici
      Nar. novine, 20/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
      Nar. novine, 10/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
      Nar. novine, 10/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području
      Nar. novine, 9/21.

    Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara«
      Nar. novine, 14/21.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
      Nar. novine, 14/21.

    Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode "Medvednica"
      Nar. novine, 17/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.«
      Nar. novine, 10/21.

    Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 20/21

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
      Nar. novine, 9/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2021. godinu
      Nar. novine, 12/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o objavljivanju Izmjene i dopune dijela 4b. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen)
      Nar. novine, 19/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/111 оd 29. siječnja 2021. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
      Nar. novine, 14/21.

    Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 17/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut LiPO
      Nar. novine, 11/21.

    Statut Političke stranke Srđ je grad
      Nar. novine, 20/21

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020.
      Nar. novine, 20/21

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2021.
      Nar. novine, 20/21

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući
      Nar. novine, 9/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 12/21.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
      Nar. novine, 14/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
      Nar. novine, 14/21.

    Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
      Nar. novine, 20/21

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 17/21.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o ispravku pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša
      Nar. novine, 10/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Perušić
      Nar. novine, 12/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pušća
      Nar. novine, 12/21.

    Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica
      Nar. novine, 16/21.

    Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 17/21.

    Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
      Nar. novine, 20/21

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu
      Nar. novine, 14/21.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini
      Nar. novine, 11/21.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
      Nar. novine, 10/21.

    Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.
      Nar. novine, 10/21.

    Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
      Nar. novine, 13/21.

    Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
      Nar. novine, 14/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«
      Nar. novine, 14/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 17/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 19/21.

    Zakon o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 20/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu
      Nar. novine, 9/21.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 10/21.

    OBVEZATNE UPUTE BROJ L I obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta
      Nar. novine, 12/21.

    OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 12/21.

    OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe
      Nar. novine, 12/21.

    Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
      Nar. novine, 17/21.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa"
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa
      Nar. novine, 20/21

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-07/38, urbroj: 50301-29/23-21-2 od 25. veljače 2021.
      Nar. novine, 20/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija
      Nar. novine, 14/21.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
      Nar. novine, 14/21.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
      Nar. novine, 14/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 9/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 12/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 14/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 15/21.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere obustave rada casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje na području Istarske županije
      Nar. novine, 15/21.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
      Nar. novine, 15/21.

    Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama
      Nar. novine, 16/21.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima unutar prostorija domova za starije i nemoćne osobe na području Osječko-baranjske županije (do 1. III. 2021.)
      Nar. novine, 16/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (do 21. III. 2021.)
      Nar. novine, 17/21.

    Zakon o sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 15. III. 2021.)
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (do 15. III. 2021.)
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (do 15. III. 2021.)
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 15. III. 2021.)
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 20/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 20/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 14/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika
      Nar. novine, 19/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku
      Nar. novine, 9/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izvršavanju kazne zatvora
      Nar. novine, 14/21.