6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 35/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 37/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 38/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

    Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu
      Nar. novine, 30/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
      Nar. novine, 33/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora
      Nar. novine, 38/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
      Nar. novine, 29/13.

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/04, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 27. veljače za SINACO d.o.o. iz Siska
      Nar. novine, 29/13.

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/12-04/18, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 25. veljače 2013. za Elkron zaštita d.o.o. iz Pule
      Nar. novine, 31/13.

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/03, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 27. veljače 2013. za INA d.d. iz Zagreba
      Nar. novine, 34/13.

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/06, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 19. ožujka 2013.
      Nar. novine, 35/13.

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/11-04/12, urbroj: 524-03-01-02/3-13-7 od 19. veljače 2013. za EURO LAB d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 36/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama i nagradi za rad članova žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva
      Nar. novine, 27/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci
      Nar. novine, 26/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo
      Nar. novine, 26/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Cresa za k.o. Cres-grad
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za k.o. Koprivnički Ivanec
      Nar. novine, 33/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru koncesija
      Nar. novine, 26/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 38/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 26/13.

    Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta
      Nar. novine, 26/13.

    Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše
      Nar. novine, 29/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o tržnom redu za žitarice
      Nar. novine, 30/13.

    Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
      Nar. novine, 32/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)
      Nar. novine, 33/13.

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda
      Nar. novine, 34/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 36/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstva na kojima se drže kokoši nesilice
      Nar. novine, 36/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja
      Nar. novine, 37/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja
      Nar. novine, 38/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada
      Nar. novine, 26/13.

    Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
      Nar. novine, 29/13.

    Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
      Nar. novine, 36/13.

    Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce
      Nar. novine, 36/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
      Nar. novine, 33/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o tržištu plina
      Nar. novine, 28/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu za BID kontrolu, d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 35/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
      Nar. novine, 29/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o ovjeravanju agregata za istakanje goriva za motorna vozila i agregata za istakanje goriva za motorna vozila za UNP bez točnog prikaza maloprodajne cijene
      Nar. novine, 36/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi
      Nar. novine, 27/13.

    Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama
      Nar. novine, 27/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 28/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 38/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 34/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 28/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza
      Nar. novine, 29/13

    Pravilnik o letenju zrakoplova
      Nar. novine, 30/13.

    Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o aerodromskim naknadama
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona
      Nar. novine, 38/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu
      Nar. novine, 33/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
      Nar. novine, 30/13.

    Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje 02)
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku homologacije traktora s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01)
      Nar. novine, 36/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
      Nar. novine, 29/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
      Nar. novine, 31/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
      Nar. novine, 26/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima
      Nar. novine, 28/13.

    Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu
      Nar. novine, 38/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
      Nar. novine, 30/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje kojim se društvu Croatia leasing d.o.o., Zagreb, oduzima odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-01/07-02/73, urbroj: 326-114-09-15 od 9. srpnja 2009. godine
      Nar. novine, 36/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava
      Nar. novine, 30/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
      Nar. novine, 30/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
      Nar. novine, 30/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
      Nar. novine, 30/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 26/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robu vojne namjene
      Nar. novine, 26/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
      Nar. novine, 27/13.

    Statut Dubrovačkog demokratskog sabora
      Nar. novine, 30/13.

    Statut Akcije umirovljenici zajedno
      Nar. novine, 30/13.

    Statut Hrvatske poljoprivredne komore
      Nar. novine, 34/13.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Klinike za infektivne bolest "Dr Fran Mihaljević"
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Dubrava Zagreb
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Klinike za dječje bolesti Zagreb
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Merkur
      Nar. novine, 35/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2013.
      Nar. novine, 26/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijski proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2013.
      Nar. novine, 26/13.

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.
      Nar. novine, 32/13.

    Prosječna mjesečna isplaćene bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.
      Nar. novine, 32/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2013.
      Nar. novine, 32/13.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2013.
      Nar. novine, 33/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 31/13.

    Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor
      Nar. novine, 33/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 34/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 34/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 34/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/13.

    Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 38/13.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
      Nar. novine, 38/13.

    Odluka o dopuni Odluke o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
      Nar. novine, 38/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 36/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Zakon o dadiljama
      Nar. novine, 37/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
      Nar. novine, 26/13.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
      Nar. novine, 32/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
      Nar. novine, 32/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
      Nar. novine, 34/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
      Nar. novine, 34/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora
      Nar. novine, 27/13.

    Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije
      Nar. novine, 27/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Vicko Andrić"
      Nar. novine, 33/13.

    Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću
      Nar. novine, 35/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca
      Nar. novine, 26/13.

    Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje
      Nar. novine, 30/13.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
      Nar. novine, 34/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
      Nar. novine, 28/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja
      Nar. novine, 29/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 28/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 27/13.

    Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 27/13.

    Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja
      Nar. novine, 27/13.

    Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja
      Nar. novine, 27/13.

    Obvezatne upute broj EP IV (OEP-5 do OEP-17) obrasci za provedbu izbora
      Nar. novine, 31/13.

    Obvezatne upute EP V o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača-članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
      Nar. novine, 31/13.

    Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
      Nar. novine, 31/13.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2013. godinu
      Nar. novine, 33/13.

    Izborni etički kodeks
      Nar. novine, 35/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 31/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
      Nar. novine, 31/13.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 37/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Miljana - II. kategorije
      Nar. novine, 29/13.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
      Nar. novine, 30/13.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
      Nar. novine, 30/13.

    Odluka o pokretanju postupka za izbor povjerenika za informiranje
      Nar. novine, 31/13.

    Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Macelj - I. kategorije
      Nar. novine, 31/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji
      Nar. novine, 32/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 35/13.

    Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz mirovne misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF)
      Nar. novine, 36/13.

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrana i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga
      Nar. novine, 37/13.

    Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
      Nar. novine, 37/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor
      Nar. novine, 28/13.

    Odluka o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije
      Nar. novine, 35/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. godine
      Nar. novine, 27/13.

    Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu
      Nar. novine, 27/13.

    Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
      Nar. novine, 36/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu
      Nar. novine, 38/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sudovima
      Nar. novine, 28/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
      Nar. novine, 28/13.

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2013. godinu
      Nar. novine, 36/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 38/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
      Nar. novine, 29/13.

    Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu
      Nar. novine, 34/13.