6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže
      Nar. novine, 109/16.

    Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 109/16.

    Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (arbitri s inozemnim prebivalištem)
      Nar. novine, 109/16.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija
      Nar. novine, 102/16.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija
      Nar. novine, 108/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 101/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 101/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2016.
      Nar. novine, 102/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva PETROKEMIJA d.d. iz Kutine, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 105/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 105/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 109/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva INA d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 110/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 109/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 109/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
      Nar. novine, 102/16.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) - osmerozubi smrekov pisar
      Nar. novine, 103/16.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
      Nar. novine, 110/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu Tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 109/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 104/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila
      Nar. novine, 100/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 108/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
      Nar. novine, 110/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjestima zakloništa
      Nar. novine, 101/16.

    Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prilaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
      Nar. novine, 103/16.

    Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 105/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 102/16.

    Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom
      Nar. novine, 107/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 108/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 28 GHz koji se koristi za mikrovalne veze
      Nar. novine, 101/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 100/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu
      Nar. novine, 100/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 100/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 100/16.

    Dopune Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 100/16.

    Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
      Nar. novine, 105/16.

    Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 105/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti
      Nar. novine, 109/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 101/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
      Nar. novine, 102/16.

    Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS
      Nar. novine, 110/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe
      Nar. novine, 106/16.

    Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen)
      Nar. novine, 107/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, klasa: 400-06/16-01/07, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
      Nar. novine, 102/16.

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, klasa: 400-06/16-01/08, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
      Nar. novine, 102/16

    Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, klasa: 400-06/16-01/09, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
      Nar. novine, 102/16

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2016.
      Nar. novine, 105/16.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2016.
      Nar. novine, 108/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija" Centru za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
      Nar. novine,103/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 105/16.

    Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 106/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 106/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
      Nar. novine, 103/16.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015 od 8. studenoga 2016.
      Nar. novine, 109/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
      Nar. novine, 110/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
      Nar. novine, 110/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku kazališta
      Nar. novine, 110/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 101/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 102/16.

    Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 109/16.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o odobravanju službenog mjesta
      Nar. novine, 100/16.

    Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
      Nar. novine, 100/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
      Nar. novine, 102/16.

    Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu
      Nar. novine, 105/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 108/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 109/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 110/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016.
      Nar. novine, 100/16.

    Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
      Nar. novine, 105/16.

    Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice
      Nar. novine, 106/16

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/372 urbroj: 50301-25/05-16-2 od 17. studenoga 2016.
      Nar. novine, 108/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 104/16

    Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave
      Nar. novine, 104/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/16

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 109/16.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 109/16.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"
      Nar. novine, 110/16.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 110/16.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "Resolute Support" u Afganistanu
      Nar. novine, 110/16.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 110/16.