6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2011-02/007 od 14. veljače 2012
      Nar. novine, 44/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 49/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
      Nar. novine, 46/12.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 49/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 41/12.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 42/12.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA ATEST d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja 124, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 45/12.

    Rješenje o ovlašćivanju CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Svetog Križa Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 12, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 45/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka - Provedbena pravila za mrežne usluge u funkciji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
      Nar. novine, 46/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu ko.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera-"otok Sv. Katarina - Monumenti"
      Nar. novine, 44/12.

    Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
      Nar. novine, 46/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
      Nar. novine, 44/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 41/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja
      Nar. novine, 42/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
      Nar. novine, 42/12.

    Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
      Nar. novine, 42/12.

    Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
      Nar. novine, 47/12.

    Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u konzumnih nesilica vrste Gallus gallus
      Nar. novine, 47/12.

    Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
      Nar. novine, 47/12.

    Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 47/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"
      Nar. novine, 40/12.

    Pravilnik o jestivim uljima i mastima
      Nar. novine, 41/12.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"
      Nar. novine, 44/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma
      Nar. novine. 39/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2012. godini
      Nar. novine. 41/12.

    Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
      Nar. novine, 49/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Statuta Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA)
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca
      Nar. novine, 49/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
      Nar. novine, 49/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora
      Nar. novine, 47/12.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora
      Nar. novine, 47/12.

    Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta
      Nar. novine, 47/12.

    Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
      Nar. novine, 47/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama
      Nar. novine. 39/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
      Nar. novine, 39/12.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 39/12.

    Izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova
      Nar. novine, 40/12.

    Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
      Nar. novine, 40/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)
      Nar. novine, 41/12.

    Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu
      Nar. novine, 42/12.

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, br. 44/12.

    Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
      Nar. novine, 44/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Plana numeriranja
      Nar. novine, 41/12.

    Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
      Nar. novine, 44/12.

    Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 45/12.

    Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
      Nar. novine, 45/12.

    Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
      Nar. novine, 45/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvozu i izvozu opasnih kemikalija
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima
      Nar. novine, 39/12.

    Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 39/12.

    Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
      Nar. novine, 40/12.

    Izmjena i dopuna Liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen
      Nar. novine, 40/12.

    Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima
      Nar. novine, 41/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
      Nar. novine, 42/12.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša
      Nar. novine, 43/12.

    Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 43/12.

    Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
      Nar. novine, 43/12.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode
      Nar. novine, 45/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnilnika o gospodarenju otpadnim uljima
      Nar. novine, 45/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
      Nar. novine, 45/12.

    Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske
      Nar. novine, 49/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini
      Nar. novine, 43/12.

    Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
      Nar. novine, 44/12

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2012."
      Nar. novine, 39/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 47/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statističkih standarda osiguranja
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine. 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine. 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine. 39/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
      Nar. novine. 39/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 39/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat
      Nar. novine, 40/12.

    Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
      Nar. novine, 40/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
      Nar. novine, 49/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2012.
      Nar. novine, 44/12.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2012.
      Nar. novine, 44/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 43/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 39/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
      Nar. novine, 41/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 41/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za ovisnost o drogama" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkom centru "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za melanom" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu i Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju" Klinici za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju i adolescentnu psihijatriju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju hematologiju i onkologiju" Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijabetes" Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec" Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kozultativnu psihijatriju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za arterijsku hipertenziju" Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 44/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 45/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku" Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 45/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
      Nar. novine, 45/12

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za metaboličke bolesti kostiju" Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 45/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 48/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 48/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine, u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka
      Nar. novine. 43/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije
      Nar. novine, 39/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu porezu na dohodak (Općina Vižinada)
      Nar. novine, 41/12.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
      Nar. novine, 42/12.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Petrijanec
      Nar. novine, 42/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima (Grad Drniš)
      Nar. novine, 42/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
      Nar. novine, 42/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa
      Nar. novine, 49/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00
      Nar. novine, 49/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-02/002 od 26. ožujka 2012.
      Nar. novine, 40/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-02/002 od 12. siječnja 2012.
      Nar. novine, 40/12.

    Ispravak Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-115/001, urbroj: 580-03-2011-80-16 od 20. listopada 2011. kojim se odobrava državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva Imunološkom zavodu d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad sa sjedištem u Zagrebu, Rockefellerova 2
      Nar. novine, 41/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-04/088 od 26. siječnja 2012. kojim se odobrava državna potporu u obliku subvencije sadržana u Odluci o izmjeni Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2009. – 2013., klasa: 343-03/09-01/05, urbroj: 530-09-12-3 od 10. siječnja 2012., kako slijedi: za 2009. u iznosu od 4.140.789,00 kuna, za 2010. u iznosu od 3.477.788,00 kuna, za 2011. u iznosu od 3.650.496,00 kuna, za 2012. u iznosu od 3.550.000,00 kuna, te za 2013. u iznosu od 3.300.000,00 kuna, jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama (Nar. novine, br. 140/05 i 49/11)
      Nar. novine, 42/12.

    Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
      Nar. novine, 18/12.

    Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama
      Nar. novine, 47/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova
      Nar. novine, 39/12.

    Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
      Nar. novine, 39/12.

    Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
      Nar. novine, 42/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
      Nar. novine, 42/12.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
      Nar. novine, 42/12.

    Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (Nar. novine 24/2012 i 36/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicije 381 Tekuće donacije u novcu
      Nar. novine, 45/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
      Nar. novine, 39/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
      Nar. novine, 40/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo
      Nar. novine, 42/12.

    Poslovnik o radu Povjerenstva Vlada Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 42/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio
      Nar. novine, 43/12.

    Odluka o naknadi troškova postupka pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 46/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
      Nar. novine, 45/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice
      Nar. novine, 46/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Luganu
      Nar. novine, 47/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5157/2005 i dr. od 5. ožujka 2012.
      Nar. novine, 41/12.