6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
      Nar. novine, 65/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
      Nar. novine, 70/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
      Nar. novine, 66/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 64/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
      Nar. novine, 67/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo
      Nar. novine, 67/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 70/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad
      Nar. novine, 68/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina
      Nar. novine, 72/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
      Nar. novine, 66/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/19.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 67/19.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
      Nar. novine, 69/19.

    Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
      Nar. novine, 71/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o soli
      Nar. novine, 70/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu
      Nar. novine, 71/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba
      Nar. novine, 70/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga
      Nar. novine, 72/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
      Nar. novine, 68/19.

    Izmjena Statuta Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
      Nar. novine, 71/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka
      Nar. novine, 66/19.

    Naputak o dopuni Naputka o donošenju i izvršavanju programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine
      Nar. novine, 67/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 70/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 70/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 70/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 64/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
      Nar. novine, 66/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
      Nar. novine, 68/19.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 68/19.

    Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
      Nar. novine, 68/19.

    Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
      Nar. novine, 68/19.

    Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
      Nar. novine, 68/19.

    Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
      Nar. novine, 68/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o vodama
      Nar. novine, 66/19.

    Zakon o vodnim uslugama
      Nar. novine, 66/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 66/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda
      Nar. novine, 65/19.

    Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
      Nar. novine, 66/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
      Nar. novine, 66/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja
      Nar. novine, 67/19.

    Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 70/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 66/19.

    Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 72/19.

    Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
      Nar. novine, 72/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala
      Nar. novine, 66/19.

    Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima
      Nar. novine, 71/19.

    Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima
      Nar. novine, 71/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
      Nar. novine, 66/19

    Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)
      Nar. novine, 71/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 64/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja
      Nar. novine, 71/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2019.
      Nar. novine, 67/19.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.
      Nar. novine, 69/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

     Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar ministarstva zdravstva za endodonciju" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 65/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 65/19.

    Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
      Nar. novine, 65/19.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatoskopiju" Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 66/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za ehokardiografiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 66/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija
      Nar. novine, 66/19.

    Kodeks dentalne etike i deontologije
      Nar. novine, 67/19.

    Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N₂O)
      Nar. novine, 69/19.

    Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 69/19.

    Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 70/19.

    Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
      Nar. novine, 72/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima
      Nar. novine, 65/19.

    Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
      Nar. novine, 66/19.

    Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe
      Nar. novine, 66/19.

    Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
      Nar. novine, 68/19.

    Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 72/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
      Nar. novine, 72/19.

    Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije
      Nar. novine, 72/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program športa 2019. – 2026.
      Nar. novine, 69/19.

    Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 70/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznica
      Nar. novine, 64/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
      Nar. novine, 66/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima općine Donji Andrijevci
      Nar. novine, 70/19.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
      Nar. novine, 65/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
      Nar. novine, 71/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
      Nar. novine, 64/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
      Nar. novine, 66/19.

    Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja
      Nar. novine, 66/19.

    Podatak o etalonskoj cijeni građenja
      Nar. novine, 67/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
      Nar. novine, 67/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode
      Nar. novine, 68/19.

    Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća
      Nar. novine, 71/19.

    Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu
      Nar. novine, 70/19.

    Obvezatne upute broj Z VI – o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 62/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 65/19.

    Zakon o sustavu državne uprave
      Nar. novine, 66/19.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
      Nar. novine, 67/19.

    Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
      Nar. novine, 70/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
      Nar. novine, 66/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji
      Nar. novine, 66/19.

    Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 67/19.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga »INHERENT RESOLVE«
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »NATO MISIJI U IRAKU«
      Nar. novine, 69/19.

    Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
      Nar. novine, 69/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
      Nar. novine, 70/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
      Nar. novine, 70/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
      Nar. novine, 66/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 64/19.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
      Nar. novine, 64/19.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore
      Nar. novine, 67/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
      Nar. novine, 70/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
      Nar. novine, 68/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 70/19.