6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju EU potvrde
      Nar. novine, 123/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
      Nar. novine, 128/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 128/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir
      Nar. novine, 125/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 130/20.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 130/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska janjetina« – zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 128/20.

    Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Samoborska češnjovka«/»Samoborska češnofka« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 128/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
      Nar. novine, 121/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu
      Nar. novine, 122/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama
      Nar. novine, 123/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
      Nar. novine, 123/20.

    Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
      Nar. novine, 125/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 125/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
      Nar. novine, 122/20.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila prijenosnog sustava
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 131/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Međimurske županije
      Nar. novine, 122/20.

    Statut Turističke zajednice grada Zagreba
      Nar. novine, 127/20.

    Statut Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 130/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
      Nar. novine, 122/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 128/20.

    Uredba o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
      Nar. novine, 131/20.

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Lučke uprave Šibenik
      Nar. novine, 131/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 121/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola
      Nar. novine, 127/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
      Nar. novine, 127/20.

    Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC8
      Nar. novine, 128/20.

    Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu
      Nar. novine, 130/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta
      Nar. novine, 131/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 121/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva
      Nar. novine, 131/20.

    Dopune Plana numeriranja
      Nar. novine, 131/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica
      Nar. novine, 132/20.

    Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
      Nar. novine, 132/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima
      Nar. novine, 128/20.

    Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
      Nar. novine, 131/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
      Nar. novine, 123/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
      Nar. novine, 122/20.

    Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 112/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
      Nar. novine, 122/20.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020.«
      Nar. Novine, 125/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o udjelima AIF-ova
      Nar. novine, 132/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014
      Nar. novine, 132/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 132/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
      Nar. novine, 132/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
      Nar. novine, 122/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja
      Nar. novine, 132/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
      Nar. novine, 130/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut političke stranke Demokrati
      Nar. novine, 125/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2020.
      Nar. novine, 125/20.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.
      Nar. novine, 128/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za endokrinološku onkologiju« Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma »Mladen Sekso« Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 120/20.

    Odluka o dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 123/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 126/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 126/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 126/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 126/20.

    Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 126/20.

    Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2021. godini
      Nar. novine, 131/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama
      Nar. novine, 130/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Pirovac
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog
      Nar. novine, 131/20.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama pravilnika o EORI broju
      Nar. novine, 130/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 124/20.

    Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda
      Nar. novine, 130/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
      Nar. novine, 120/20.

     Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine
      Nar. novine, 130/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za studeni/prosinac 2020. godine
      Nar. novine, 130/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

     Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada
      Nar. novine, 121/20.

    Poslovnik o Izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 123/20.

    Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 125/20.

    Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 127/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije
      Nar. novine, 120/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 121/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
      Nar. novine, 121/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
      Nar. novine, 121/20.

    Pravilnik o obradi biometrijskih podataka
      Nar. novine, 122/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 122/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 123/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 123/20.

    Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara
      Nar. novine, 125/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 127/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Daruvara
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Gospića
      Nar. novine, 128/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Vrbnik
      Nar. novine, 130/20.

    Ispravak Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Daruvara
      Nar. novine, 130/20.

    Uredba o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 131/20.

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 132/20.

    Ispravak Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 132/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 130/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
      Nar. novine, 130/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
      Nar. novine, 130/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
      Nar. novine, 131/20.