6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva
      Nar. novine, 53/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 55/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o imeniku članova zadruge
      Nar. novine, 56/12.

    Pravilnik o evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga
      Nar. novine, 56/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o poticanju zapošljavanja
      Nar. novine, 57/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
      Nar. novine, 53/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za radnike Adriatic servisa d.o.o. za poslovne usluge (do 25. III. 2013.)
      Nar. novine, 56/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 60/12.

    Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 60/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
      Nar. novine, 51/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi
      Nar. novine, 50/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
      Nar. novine, 50/12.

    Naredba o zabrani uvoza koža i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana
      Nar. novine, 51/12.

    Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 53/12.

    Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 54/12.

    Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 54/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati
      Nar. novine, 55/12.

    Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama
      Nar. novine, 56/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 58/12.

    Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom
      Nar. novine, 58/12.

    Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje
      Nar. novine, 58/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
      Nar. novine, 51/12.

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 51/12.

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"
      Nar. novine, 55/12.

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"
      Nar. novine, 55/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
      Nar. novine, 53/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
      Nar. novine, 55/12.

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna
      Nar. novine, 56/12.

    Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 59/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
      Nar. novine, 55/12.

    Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije
      Nar. novine, 59/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona prostornom uređenju i gradnji
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
      Nar. novine, 55/12.

    Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara
      Nar. novine, 56/12.

    Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
      Nar. novine, 56/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 53/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 59/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo
      Nar. novine, 54/12.

    Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 56/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
      Nar. novine, 59/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aerodromskim naknadama
      Nar. novine, 50/12.

    Izmjena Pravilnika o letenju zrakoplova
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu
      Nar. novine, 57/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa
      Nar. novine, 56/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu
      Nar. novine, 56/12.

    Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.
      Nar. novine, 57/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava (po županijskim upravama za ceste) za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
      Nar. novine, 53/12.

    Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini
      Nar. novine, 58/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 53/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona grobljima
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
      Nar. novine, 55/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 53/12.

    Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero
      Nar. novine, 58/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o planu zaštite od požara
      Nar. novine, 51/12.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 52/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilinika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 56/12.

    Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
      Nar. novine, 59/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 3. svibnja 2012. godine briše MP-BALKAN.HR otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba
      Nar. novine, 56/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 53/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom osiguranju
      Nar. novine, 59/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
      Nar. novine, 51/12.

    Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 56/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
      Nar. novine, 51/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2012.
      Nar. novine, 55/12.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2012.
      Nar. novine, 55/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici
      Nar. novine, 59/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
      Nar. novine, 51/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 51/12.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 52/12.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine
      Nar. novine, 54/12.

    Zakon o izmjeni i dopunim Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 57/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koje se griju na drva u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 54/12.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2011. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 54/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
      Nar. novine, 51/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godini
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Otočac)
      Nar. novine, 57/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama
      Nar. novine, 58/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu
      Nar. novine, 60/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 51/12.

    Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
      Nar. novine, 51/12.

    Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 53/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
      Nar. novine, 53/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Uredu za protokol
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija
      Nar. novine, 53/12.

    Obvezatne upute broj LNS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija
      Nar. novine, 53/12.

    Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupije
      Nar. novine, 53/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
      Nar. novine, 54/12.

    Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 56/12.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina
      Nar. novine, 56/12.

    Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina
      Nar. novine, 56/12.

    Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina
      Nar. novine, 56/12.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 59/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
      Nar. novine, 51/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
      Nar. novine, 51/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 52/12.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 57/12.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
      Nar. novine, 60/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga
      Nar. novine, 50/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu
      Nar. novine, 51/12.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Sirijskoj Arapskoj Republici (UNSMIS)
      Nar. novine, 51/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 55/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.
      Nar. novine, 57/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Agencije ALAN, Zagreb
      Nar. novine, 57/12.

    Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva
      Nar. novine, 58/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
      Nar. novine, 59/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 16-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
      Nar. novine, 52/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
      Nar. novine, 57/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 51/12.

    Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 52/12.

    Uredba o viznom sustavu
      Nar. novine, 54/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
      Nar. novine, 58/12.

    Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
      Nar. novine, 58/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
      Nar. novine, 58/12.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku
      Nar. novine, 58/12.

    Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima
      Nar. novine, 58/12.