6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 21/21.

    Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
      Nar. novine, 29/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polaganju državnog ispita
      Nar. novine, 29/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu
      Nar. novine, 24/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 26/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
      Nar. novine, 29/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća Centra za posebno skrbništvo
      Nar. novine, 27/21.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske medijacije
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
      Nar. novine, 30/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 24/21.

    Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 28/21

    Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata
      Nar. novine, 30/21.

    Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 31/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda "Novigradska dagnja" zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 32/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta
      Nar. novine, 22/21.

    Pravilnik o trofejima divljači
      Nar. novine, 24/21.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
      Nar. novine, 27/21.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 27/21.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
      Nar. novine, 30/21.

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
      Nar. novine, 32/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
      Nar. novine, 28/21

    Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 30/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
      Nar. novine, 30/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provođenju sustavnog praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti predmeta opće uporabe
      Nar. novine, 29/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
      Nar. novine, 24/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica
      Nar. novine, 28/21

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona
      Nar. novine, 28/21

    Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 32/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 22/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
      Nar. novine, 30/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine
      Nar. novine, 26/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna
      Nar. novine, 22/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa
      Nar. novine, 27/21.

    Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva
      Nar. novine, 30/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba
      Nar. novine, 27/21.

    Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba
      Nar. novine, 30/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1)
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem
      Nar. novine, 30/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 24/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 27/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 21/21.

    Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 24/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine
      Nar. novine, 29/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
      Nar. novine, 26/21.

    Statut političke stranke Nezavisna lista Osejava
      Nar. novine, 26/21.

    Statut političke stranke Matija Posavec – Nezavisna lista
      Nar. novine, 30/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2021.
      Nar. novine, 22/21.

    Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 26/21.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2021.
      Nar. novine, 27/21.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2021.
      Nar. novine, 28/21

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2021.
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2021.
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021.
      Nar. novine, 24/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske psihološke komore
      Nar. novine, 21/21.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/21.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/21.

    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 26/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
      Nar. novine, 32/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2021.
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020.
      Nar. novine, 24/21.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za 2021. godinu
      Nar. novine, 32/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
      Nar. novine, 21/21.

    Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora
      Nar. novine, 24/21.

    Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
      Nar. novine, 32/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 26/21.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Grada Umaga – Umago
      Nar. novine, 24/21.

    Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac
      Nar. novine, 24/21.

    Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Umaga – Umago
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
      Nar. novine, 27/21.

    Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica
      Nar. novine, 27/21.

    Odluka o porezima Grada Otoka
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o porezima Grada Imotskog
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
      Nar. novine, 29/21.

    Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 32/21.

    Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka
      Nar. novine, 32/21.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu
      Nar. novine, 25/21.

    Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 30/21.

    Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 32/21.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine
      Nar. novine, 23/21.

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
      Nar. novine, 23/21.

    Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
      Nar. novine, 28/21

    Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 30/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. "Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu"
      Nar. novine, 32/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
      Nar. novine, 32/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba
      Nar. novine, 23/21.

    Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine
      Nar. novine, 23/21.

    Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
      Nar. novine, 26/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston (do 14. III. 2021.)
      Nar. novine, 21/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 21/21.

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 26/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston (do 28. III. 2021.)
      Nar. novine, 26/21.

    Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
      Nar. novine, 27/21.

    Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke izobrazbe
      Nar. novine, 27/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 2. IV. 2021.)
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (do 18. IV. 2021.)
      Nar. novine, 28/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije (do 11. IV. 2021.)
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje (do 28. III. 2021.)
      Nar. novine, 29/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije (do 18. 4. 2021.)
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska, Općine Zažablje, Općine Janjina, Općine Trpanj, Općine Orebić, Grada Korčule, Općine Lumbarda, Općine Smokvica, Općine Blato i Općine Vela Luka (do 11. IV. 2021.)
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 31. III. 2021.)
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 17. IV. 2021.)
      Nar. novine, 30/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije (do 12. IV. 2021.)
      Nar. novine, 31/21.

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 32/21.

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 32/21.

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 32/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 32/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 32/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru
      Nar. novine, 29/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
      Nar. novine, 27/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
      Nar. novine, 28/21