6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
      Nar. novine, 93/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju EU potvrde
      Nar. novine, 92/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 92/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 94/14.

    Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 94/14.

    Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 94/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/034, urbroj: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014.
      Nar. novine, 81/14.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-05/63-2014-011 od 3. srpnja 2014.
      Nar. novine, 86/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 80/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 94/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
      Nar. novine, 85/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o radu
      Nar. novine, 93/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa
      Nar. novine, 84/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    III. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d.
      Nar. novine, 85/14.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 90/14.

    Zakon o europskim radničkim vijećima
      Nar. novine, 93/14.

    Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
      Nar. novine, 93/14.

    Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)
      Nar. novine, 93/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 83/14.

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 87/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 94/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
      Nar. novine, 85/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 80/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti
      Nar. novine, 81/14.

    Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
      Nar. novine, 90/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru
      Nar. novine, 94/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.
      Nar. novine, 83/14.

    Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
      Nar. novine, 92/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
      Nar. novine, 83/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 83/14.

    Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018
      Nar. novine, 85/14.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu
      Nar. novine, 89/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja
      Nar. novine, 92/14.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO
      Nar. novine, 92/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
      Nar. novine, 94/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 94/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 81/14.

    Odluka o provođenju i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva enrgetskih subjekata
      Nar. novine, 86/14.

    Odluka o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
      Nar. novine, 88/14.

    Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 93/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
      Nar. novine, 90/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 90/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 83/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 89/14.

    Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 89/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
      Nar. novine, 92/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule
      Nar. novine, 90/14.

    Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 90/14.

    Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine
      Nar. novine, 93/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi
      Nar. novine, 81/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu
      Nar. novine, 92/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 85/14.

    Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
      Nar. novine, 87/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti
      Nar. novine, 87/14.

    Pravilnik o održavanju cesta
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini
      Nar. novine, 90/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 92/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
      Nar. novine, 92/14.

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 94/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
      Nar. novine, 82/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 83/14.

    Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
      Nar. novine, 84/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lastovsko otočje"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"
      Nar. novine, 85/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje"
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
      Nar. novine, 88/14.

    Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica
      Nar. novine, 89/14.

    Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
      Nar. novine, 90/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 90/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
      Nar. novine, 90/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit"
      Nar. novine, 90/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
      Nar. novine, 90/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom
      Nar. novine, 82/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi
      Nar. novine, 82/14.

    Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 82/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
      Nar. novine, 82/14.

    Odluka o donošenju Programa saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - komunalni javni radovi i pomoć poslodavcima
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - zaštita zdravlja ljudi
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te uspostavljanje kulturnih djelatnosti
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - djelatnost obrazovanja
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa pravne pomoći za saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavom
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava
      Nar. novine, 87/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 81/14.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."
      Nar. novine, 86/14.

    Rješenje kojim se utvrđuje da Nava banka d.d., Zagreb, Tratinska 27, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 17. srpnja 2014. nije bila sposobna, niti se može očekivati da će biti sposobna isplatiti dospjele depozite određene Zakonom o osiguranju depozita
      Nar. novine, 87/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o faktoringu
      Nar. novine, 94/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
      Nar. novine, 94/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 81/14.

    Statut Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 83/14.

    Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 84/14.

    Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 88/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 81/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
      Nar. novine, 88/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
      Nar. novine, 81/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 81/14.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 86/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 80/14.

    Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
      Nar. novine, 90/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
      Nar. novine, 84/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
      Nar. novine, 93/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2014.
      Nar. novine, 85/14.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014.
      Nar. novine, 87/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 92/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 81/14.

    Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 82/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje matičnim stanicama" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 85/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika" Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 85/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava" Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije
      Nar. novine, 86/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične rane" Klinici za kožne bolesti i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 86/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za farmakoepidemiologiju" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
      Nar. novine, 86/14.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
      Nar. novine, 86/14.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tuburalne bolesti bubrega" Zavodu za nefrologiju i arteriijsku hipertenziju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 86/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
      Nar. novine, 88/14.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 91/14.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 91/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 91/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 92/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima
      Nar. novine, 90/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 87/14.

    Zakon o privremenom uzdržavanju
      Nar. novine, 92/14.

    Zakon o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 92/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole
      Nar. novine, 86/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
      Nar. novine, 89/14.

    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015.
      Nar. novine, 90/14.

    Pravilnik o studenskoj ispravi
      Nar. novine, 90/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 83/14.

    Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu
      Nar. novine, 94/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika
      Nar. novine, 83/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5294/2013 i dr. od 18. lipnja 2014.
      Nar. novine, 83/14.

    Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata
      Nar. novine, 94/14.

    Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
      Nar. novine, 94/14.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
      Nar. novine, 82/14.

    Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe
      Nar. novine, 88/14.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 87/14.

    Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 94/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
      Nar. novine, 94/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014. godini
      Nar. novine, 92/14.

    Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta
      Nar. novine, 93/14.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 94/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 83/14.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka
      Nar. novine, 87/14.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
      Nar. novine, 87/14.

    Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara"
      Nar. novine, 88/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 81/14.

    Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
      Nar. novine, 92/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 94/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
      Nar. novine, 83/14.

    Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
      Nar. novine, 83/14.

    Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.)
      Nar. novine, 89/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
      Nar. novine, 92/14.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/289 urbroj: 50301-09/09-14-4 od 23. srpnja 2014. i Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/14.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 94/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u St. Johnu
      Nar. novine, 81/14.

    Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 84/14.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godini
      Nar. novine, 84/14.

    Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020.
      Nar. novine, 92/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana
      Nar. novine, 84/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured Pučkog pravobranitelja za 2014. godinu
      Nar. novine, 85/14.

    Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava
      Nar. novine, 93/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-885/2013 od 11. srpnja 2014.
      Nar. novine, 89/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
      Nar. novine, 93/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku
      Nar. novine, 85/14.

    Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina
      Nar. novine, 86/14.

    Odluka o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima
      Nar. novine, 90/14.

    Zakon o provedbi Uredbe ( EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima
      Nar. novine, 92/14.