6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
      Nar. novine, 104/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 100/17.

    Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
      Nar. novine, 105/17.

    Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 105/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 105/17

    Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 105/17.

    Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 105/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 99/17.

    Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika
      Nar. novine, 101/17.

    Rješenje o ovlašćivanju LUNA SAFETY j.d.o.o. iz Koprivnice, Reka, Logorište 19a, OIB: 20816085527, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 102/17.

    Rješenje o ovlašćivanju EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 102/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Lipika za katastarsku općinu Brekinska
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pakraca za katastarske općine Pakrac i Prekopakra
      Nar. novine, 100/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci
      Nar. novine, 103/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice
      Nar. novine, 103/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje
      Nar. novine, 103/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi
      Nar. novine, 100/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 99/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme
      Nar. novine, 98/17.

    Zakon o zaštiti životinja
      Nar. novine, 102/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paški sir" zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 103/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 104/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove
      Nar. novine, 103/17.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 105/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
      Nar. novine, 103/17.

    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
      Nar. novine, 103/17.

    Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
      Nar. novine, 105/17.

    Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 106/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 100/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
      Nar. novine, 103/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008
      Nar. novine, 100/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu
      Nar. novine, 98/17.

    Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 104/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 103/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"
      Nar. novine, 99/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi
      Nar. novine, 105/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 104/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 104/17.

    Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 104/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o kontnom planu za kreditne institucije
      Nar. novine, 104/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
      Nar. novine, 105/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 105/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 105/17.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 105/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
      Nar. novine, 101/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017.
      Nar. novine, 102/17.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2017.
      Nar. novine, 103/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 99/17.

    Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 102/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 104/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
      Nar. novine, 101/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o porezima Općine Tučepi
      Nar. novine, 99/17.

    Odluku o porezima Grada Skradina
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o porezima Grada Varaždina
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o porezima Općine Barban
      Nar. novine, 100/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Bol
      Nar. novine, 100/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Drniša
      Nar. novine, 100/17.

    Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima
      Nar. novine, 101/17.

    Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Lukač
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o porezima Općine Maruševec
      Nar. novine, 103/17.

    Odluka o porezima Općine Drenje
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine
      Nar. novine, 106/17.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o EORI broju
      Nar. novine, 104/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
      Nar. novine, 102/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Poljoprivrednici"
      Nar. novine, 99/17.

    Pravilnik o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 101/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 101/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
      Nar. novine, 103/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 103/17.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
      Nar. novine, 101/17.

    Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
      Nar. novine, 101/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe - CEF, a za koje postoji izniman javni interes
      Nar. novine, 99/17.

    Odluka o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 101/17.

    Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
      Nar. novine, 105/17

    Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 105/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
      Nar. novine, 98/17.

     Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
      Nar. novine, 102/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-K-35/2017 od 16. listopada 2017.
      Nar. novine, 103/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 102/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze
      Nar. novine, 102/17.

    Pravilnik o obrambenom planiranju u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 106/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena
      Nar. novine, 106/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Trondheimu
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Bergenu
      Nar. novine, 104/17.

    Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Tromsøu
      Nar. novine, 104/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
      Nar. novine, 99/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 100/17.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
      Nar. novine, 105/17

    Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike
      Nar. novine, 105/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o međunarodnom privatnom pravu
      Nar. novine, 101/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
      Nar. novine, 99/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 101/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 102/17.

    Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve
      Nar. novine, 106/17.