6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 6/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 2/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
      Nar. novine, 3/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 4/18.

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 10/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama
      Nar. novine, 1/18.

    Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 9/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 9/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju PRO TEST d.o.o. iz Splita, Ante Petravića 33, OIB: 39606247776, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Bednjanska 8a, OIB: 93206044533, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju trgovačkog društva CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Ulica Š. Breščenskoga 4, OIB: 02821740304, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 2/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 2/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru koncesija
      Nar. novine, 1/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 1/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
      Nar. novine, 6/18.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
      Nar. novine, 8/18.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
      Nar. novine, 10/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonska kobasica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 6/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine
      Nar. novine, 6/18.

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine
      Nar. novine, 6/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 8/18.

    Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture
      Nar. novine, 10/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta
      Nar. novine, 7/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
      Nar. novine, 7/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta
      Nar. novine, 5/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 5/18.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 9/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola
      Nar. novine, 3/18.

    Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 6/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
      Nar. novine, 2/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
      Nar. novine, 9/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
      Nar. novine, 9/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 1/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu
      Nar. novine, 8/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
      Nar. novine, 5/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 10/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2017.
      Nar. novine, 5/18.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. godine
      Nar. novine, 7/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 2/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u poreznoj upravi
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 2/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju« Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 2/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju« Klinici za psihoošku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 7/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes« Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb
      Nar. novine, 7/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 10/18.

    Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 10/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

    Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
      Nar. novine, 9/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini
      Nar. novine, 7/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar
      Nar. novine, 1/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ljubešćica
      Nar. novine, 1/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Ivanca
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Otoka
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Požege
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Općine Runovići
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Općine Trnava
      Nar. novine, 2/18.

    Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Gradina
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o II. izmjenama Odluke o Općinskim porezima Općine Lukač
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Maruševec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Farkaševac
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Ivankovo
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Satnica Đakovačka
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o gradskim porezima Grada Đakova
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đakova
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Siska
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Lepoglave
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Klis
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Janjina
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Strizivojna
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Brinje
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Barban
      Nar. novine, 3/18.

    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika
      Nar. novine, 3/18.

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
      Nar. novine, 4/18.

    Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Majur
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
      Nar. novine, 6/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik
      Nar. novine, 6/18.

    Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o porezima Općine Primošten
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
      Nar. novine, 7/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša
      Nar. novine, 8/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci
      Nar. novine, 8/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci
      Nar. novine, 8/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Zagvozd
      Nar. novine, 9/18.

    Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže
      Nar. novine, 9/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor
      Nar. novine, 10/18.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu
      Nar. novine, 8/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 3/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 1/18.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini
      Nar. novine, 6/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 9/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
      Nar. novine, 10/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini
      Nar. novine, 9/18.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu
      Nar. novine, 10/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 5/18.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
      Nar. novine, 9/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 2/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 5/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
      Nar. novine, 9/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 10/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika
      Nar. novine, 10/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama
      Nar. novine, 5/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
      Nar. novine, 10/18.