6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Liste arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 27/15.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 34/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 26/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 34/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 26/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika
      Nar. novine, 32/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 31/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 32/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
      Nar. novine, 26/15.

    Ispravak Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 31/15.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
      Nar. novine, 32/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
      Nar. novine, 32/15.

    Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
      Nar. novine, 36/15.

    Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
      Nar. novine, 36/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/21, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 23. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 24/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/23, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 24. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 24/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/14-04/17, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/22, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/24, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/25, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/26, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/07, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015. godine
      Nar. novine, 25/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/12, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/27, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/28, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/29, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/30, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/31, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/32, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.
      Nar. novine, 27/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
      Nar. novine, 32/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Živogošće
      Nar. novine, 31/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
      Nar. novine, 28/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju
      Nar. novine, 33/15.

    Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
      Nar. novine, 35/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 34/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o poljoprivredi
      Nar. novine, 30/15.

    Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini
      Nar. novine, 32/15.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa
      Nar. novine, 34/15.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
      Nar. novine, 34/15.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
      Nar. novine, 34/15.

    Odluka o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
      Nar. novine, 35/15.

    Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 35/15.

    Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini
      Nar. novine, 35/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 27/15.

    Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 27/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje"
      Nar. novine, 32/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Krčko maslinovo ulje"
      Nar. novine, 32/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca
      Nar. novine, 27/15.

    Pravilnik o čuvanju šuma
      Nar. novine, 28/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 34/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 24/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
      Nar. novine, 27/15.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
      Nar. novine, 28/15.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 28/15.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 28/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 31/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
      Nar. novine, 31/15.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
      Nar. novine, 33/15.

    Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
      Nar. novine, 34/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 24/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
      Nar. novine, 27/15.

    Odluka o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora
      Nar. novine, 27/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
      Nar. novine, 26/15.

    Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari
      Nar. novine, 28/15.

    Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu
      Nar. novine, 33/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 33/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba
      Nar. novine, 28/15.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge
      Nar. novine, 33/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prenosivosti broja
      Nar. novine, 24/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
      Nar. novine, 24/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
      Nar. novine, 27/15.

    Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
      Nar. novine, 36/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini
      Nar. novine, 36/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."
      Nar. novine, 31/15.

    Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."
      Nar. novine, 31/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osiguranju
      Nar. novine, 30/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima o ograničenjima ulaganja UCITS fonda
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskom zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova
      Nar. novine, 28/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika
      Nar. novine, 26/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 28/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 28/15.

    Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 31/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
      Nar. novine, 26/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
      Nar. novine, 26/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2015.
      Nar. novine, 31/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 24/15.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja
      Nar. novine, 30/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 33/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom gradnje
      Nar. novine, 24/15.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru
      Nar. novine, 24/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 25/15.

    Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.
      Nar. novine, 26/15.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 29/15.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 29/15.

    Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebne skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 29/15.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 29/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
      Nar. novine, 31/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 31/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje mokrenja djece" Zavodu za nefrologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 32/15.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 32/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 36/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
      Nar. novine, 25/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
      Nar. novine, 24/15.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
      Nar. novine, 26/15.

    Odluka o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
      Nar. novine, 32/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 24/15.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 24/15.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto
      Nar. novine, 36/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
      Nar. novine, 28/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Jakšić
      Nar. novine, 25/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 31/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
      Nar. novine, 31/15.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska
      Nar. novine, 36/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
      Nar. novine, 34/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
      Nar. novine, 26/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 32/15.

    Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
      Nar. novine, 34/15.

    
      Nar. novine, 35/15.

    Pravilnik o dodjeli državne potpore sektoru ribarstva i akvakulture
      Nar. novine, 36/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
      Nar. novine, 36/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu
      Nar. novine, 25/15.

    Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju
      Nar. novine, 25/15.

    Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru
      Nar. novine, 25/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
      Nar. novine, 35/15.

    Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 36/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 26/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 32/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 36/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 26/15.

    Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 28/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 32/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 32/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
      Nar. novine, 32/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji
      Nar. novine, 33/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 36/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Luandi
      Nar. novine, 25/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije
      Nar. novine, 31/15.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
      Nar. novine, 31/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
      Nar. novine, 33/15.

    n o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 33/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
      Nar. novine, 33/15.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore
      Nar. novine, 33/15.

    Pravilnik o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 35/15.

    Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 35/15.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 26/15.

    Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
      Nar. novine, 26/15.