6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 6/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/016, urbroj: 580-10/70-2014-048 od 3. prosinca 2014.
      Nar. novine, 7/15.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-10/63-2015-076 od 9. siječnja 2015.
      Nar. novine, 7/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 2/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 1/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Sporazum o izmjeni Kolektivnog ugovora između društva Autocesta Rijeka - Zagreb i Nezavisnog cestarskog sindikata
      Nar. novine, 4/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 11/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva G.B.T. ATEST d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice 1E, OIB: 79100048126, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 10/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
      Nar. novine, 11/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 1/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 11/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine. 11/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu
      Nar. novine, 11/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
      Nar. novine, 4/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO
      Nar. novine, 1/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
      Nar. novine, 2/15.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini
      Nar. novine, 3/15.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/15.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 2/15.

    Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"
      Nar. novine, 3/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Paška janjetina"
      Nar. novine, 10/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 2/15.

    Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 3/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 4/15.

    Pravilnik o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), iglua (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 11/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 25"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 26"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
      Nar. novine, 1/15.

    Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
      Nar. novine, 11/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 4/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 4/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 3/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
      Nar. novine, 6/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 11/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 1/15.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila
      Nar. novine, 8/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
      Nar. novine, 7/15.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu
      Nar. novine, 10/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sustavu unutarnjih kontrola
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o upravljanju rizicima
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
      Nar. novine, 2/15.

    Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
      Nar. novine, 9/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 1/15.

    Pravilnik o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti
      Nar. novine, 1/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 1/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju
      Nar. novine, 9/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 4/15.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
      Nar. novine, 8/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010. - SKIS 2010
      Nar. novine, 1/15.

    Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
      Nar. novine, 5/15.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2014.
      Nar. novine, 7/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 8/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u neurokirurgiji" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o organizaciji i načinu rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 11/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 11/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 10/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
      Nar. novine, 4/15.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava
      Nar. novine, 4/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
      Nar. novine, 1/15.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 4/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
      Nar. novine, 4/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
      Nar. novine, 4/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 3/15.

    Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
      Nar. novine, 8/15.

    Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
      Nar. novine, 11/15.

    Dopuna Odluke o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
      Nar. novine, 11/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine
      Nar. novine, 3/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 3/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"
      Nar. novine, 3/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
      Nar. novine, 5/15.

    Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 7/15.

    Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 7/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 11/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom
      Nar. novine, 11/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 2/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 3/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 8/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
      Nar. novine, 3/15.

    Odluka o utvrđivanju obrasca Izvješća o imovinskom stanju i obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika
      Nar. novine, 4/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva
      Nar. novine, 10/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 8/15.